Do následujícího políčka vepište Vaše Město ve tvaru:
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain